Subtelny sposób na potężne zmiany

 

 • Czujesz, że masz niewykorzystany potencjał, że coś tam jest, a Ty nie wiesz jak to wydobyć?
 • Czujesz, że utknąłeś w okowach oczekiwań innych ludzi, bliskich, społeczeństwa, swoich własnych przekonaniach?
 • Masz poczucie braku spójności i dryfowania przez życie?
 • Brakuje Ci poczucia sensu, mocy i niezależności emocjonalnej?
 • Brakuje Ci życzliwego i merytorycznego wsparcia?
 • Nie wiesz jak zabrać się za spełnianie swoich prawdziwych marzeń?
 • Potrzebujesz określić swoje cele?
 • Masz wielkie cele i marzenia, ale nie wiesz od czego zacząć?
 • Nie wiesz czy te cele i marzenia są Twoje i co to znaczy być autentycznym?
 • Trudno Ci zacząć?
 • Powstrzymuje Cię Twój strach, wątpliwości, brak organizacji, niepewność kierunku, poczucie bezsilności?
 • Chcesz odkryć i wykorzystywać swoje talenty dla dobra swojego i innych?
 • Potrzebujesz motywacji wewnętrznej i zewnętrznej?
 • Potrzebujesz strategii i planu działania?
 • Potrzebujesz określić to, co dla Ciebie ważne i zbliżyć się do tego?
 • Chcesz uporządkować sobie swój świat po dużej zmianie albo jesteś w jej trakcie?
 • Chcesz zmienić kierunek w jakim podąża Twoje życie?
 • Masz do podjęcia ważne, życiowe decyzje i potrzebujesz wybrać to, co będzie dla Ciebie najlepsze?Co w praktyce daje Coaching w moim wydaniu i czego możesz się po nim spodziewać? • Przyspieszonego rozwoju osobistego. Coaching jest akceleratorem rozwoju. Dźwignią, która wielokrotnie zwiększa tempo i jakość rozwoju, przez co oszczędza Twój czas i pieniądze, zbliżając Cię do tego, co autentyczne dla Ciebie.
 • Zrozumienia procesów określania i dążenia do celów. Jeżeli zrobisz to raz, będziesz wiedział jak to robić bez wsparcia Coacha w przyszłości.
 • Zmiany paradygmatu z jakiego patrzysz na świat i na swój rozwój. Coaching może radykalnie zmienić Twoją perspektywę i pomóc skupić się na tym, co naprawdę ma znaczenie dla Ciebie.
 • Wsparcia w odkrywaniu tego kim jesteś. Tego oczywiście nikt nie zrobi za Ciebie, ale świadomość własnych potrzeb, aktualnych przekonań, marzeń, celów i sposobów na jakie sam siebie ograniczasz i zwodzisz, jest czymś w czym Coaching może zdecydowanie pomóc.
 • Odkrycia i wykorzystania Twojego pełnego potencjału w połączeniu ze spójnym włączeniem jego realizacji w Twoje życie.
 • Odkrycia Twoich najgłębszych wartości i przyklejanie do nich Twojego życia. To łączy się z decyzjami jakie podejmujesz, kierunkami jakie wybierasz i działaniami, które się z tym wiążą.
 • Odkrycia poczucia sensu na poziomie egzystencjalnym i codziennym. Żeby życie nie przeciekało Ci przez palce, bez względu na to czy zajmujesz się codziennymi sprawami czy tworzysz coś wielkiego.
 • Budowania kontaktu z intuicją i własnymi emocjami, przez tworzenie przestrzeni w której może pojawić się dosłownie wszystko i pytania, które tego dotyczą.
 • Sposobów na ułatwienie sobie wprowadzania zmian i pracy nad odpowiednim nastawieniem. Chodzi o metody na zmniejszanie trudności, znajomość etapów zmiany, obniżanie progu wejścia w zmiany i przełamywanie potencjalnych ograniczeń.
 • Świadomości, wiedzy, narzędzi i umiejętności. Świadomości tego, co się z Tobą dzieje, co to oznacza i jak sobie z tym radzić w sposób konstruktywny a nie destruktywny.
 • Dzielenia się wiedzą. Dla jasności, Coaching to nie szkolenie. Coaching jest procesem uczenia się o sobie od siebie. Nie zmienia to faktu, że czasem warto wesprzeć się wiedzą ze źródeł zewnętrznych.
 • Określenia strategii realizowania Twoich celów. Wszystko po to, żeby robić to skuteczniej i mieć szerszy obraz sytuacji.
 • Oddawania w Twoje ręce odpowiedzialności za budowanie swojego życia, czyli wspierania samodzielności. To moim zdaniem jest jeden z najważniejszych efektów pracy coachingowej. Coach asystuje, jest towarzyszem, ale nie weźmie odpowiedzialności za Twoje życie, będzie ją uparcie oddawał Tobie.
 • Wzrostu efektywności, produktywności i kreatywności. Przez świadomość sposobu działania tych procesów i znajomość wspierających je narzędzi.
 • Lepszych relacji i komunikacji z innymi. Przez znajomość swoich potrzeb, celów i wartości, co wiąże się z osadzeniem w sobie, większym poczuciem mądrej siły i niezależności w relacjach. To wszystko może przełożyć się na lepsze funkcjonowanie Twojego biznesu i relacje z rodziną, klientami czy przyjaciółmi.
 • Mojej pełnej wiary, szacunku i zaufania w Twoje możliwości. Coach często wierzy w możliwości Klienta bardziej niż on sam, co samo w sobie jest bardzo wspierające. To jest połączone ze specyficzną, wyczuwalną w relacji coachingowej energią braku jakichkolwiek wątpliwości po stronie Coacha.
 • Konkretnego i elastycznego podejścia. Coaching służy do wspierania w realizowaniu celów, tego się trzymamy, ale zostawiamy przestrzeń na wszystko, co może się z tym łączyć albo pojawić niezależnie od tego jakie mamy cele.
 • Braku oceny. W Coachingu nie spotkasz się z oceną. Będziesz raczej konfrontowany ze znaczeniem tego, co mówisz i pytany o odczucia na ten temat. Oczywiście ja też przy Twojej chęci i otwartości na to, mogę się dzielić swoimi obserwacjami czy odczuciami. Ale to będzie w pełni uzależnione od Ciebie i od Twojej zgody na to.
 • Większej motywacji. Połączonej ze świadomością tego skąd ona pochodzi. Ta świadomość jest bardzo użyteczna w przyszłości, kiedy zostaniesz sam / sama z realizowaniem kolejnych celów.
 • Odwagi żeby realizować to, co czasem może Cię przerażać, ale jest w zasięgu Twoich możliwości mimo, że może teraz tego nie czujesz.
 • Spokojnego czasu zatrzymania się tu i teraz. O to jest stosunkowo trudno w dzisiejszym świecie. Brak nam przestrzeni do skupienia się tylko na sobie. Coaching taką przestrzeń tworzy.Z jakimi klientami pracuję

 

  • Gotowymi do zaangażowania się w Coaching. To ludzie, którzy chcą poświęcić własnemu rozwojowi swój czas i energię. Rozumieją, że odpowiedzialność za zmiany leży po ich stronie i od nich zależy w jaki sposób wykorzystają narzędzie jakim jest Coaching.
  • Takimi, którzy nie liczą na to, że Coach ich zmieni. A takie nadzieje ciągle się pojawiają😊
  • Zdeterminowanymi do tego żeby wprowadzać realne zmiany. Teoretyczne rozmowy i wglądy w Coachingu powinny przekładać się na praktyczne zmiany. Może się to odbywać przez świadome planowanie albo być efektem zmiany spojrzenia na daną sprawę. Czasami do zmiany wystarcza sama uzyskana w czasie sesji świadomość, związana z poruszanym przez Klienta tematem. Oczywiście tempo zmian jest indywidualne.
  • Chętnymi do konfrontowania się z tym, co pojawi się w trakcie procesu. A to jest wielka niewiadoma. Niektóre rzeczy bywają naprawdę zaskakujące. Czasami jest to pozytywne zaskoczenie a czasami coś, co trudno przyjąć do wiadomości.
  • Lubiącymi wyzwania. Coaching nie jest tylko rozmową. Jest kreowaniem szans i możliwości, ale też poligonem doświadczalnym. Odkrywaniem siebie i szukaniem sposobów na siebie, sprawdzaniem, co działa a co nie w kontekście tego, co autentyczne.
  • Odważnymi i otwartymi. Nie wszystko łatwo powiedzieć, nie ze wszystkim łatwo się zmierzyć. Czasami nie jest łatwo się ucieszyć, docenić i spojrzeć na siebie łagodniej. Wyrażenie tego, co się myśli i czuje czasami sporo wymaga. Bez względu na czy to coś ‘pozytywnego’ czy ‘negatywnego’. Nie sądzę żeby istniała lepsza okazja i przestrzeń do przyjrzenia się temu, w ramach własnego rozwoju, niż Coaching.
  • Mają jasność, co do tego czego chcą albo chcą ją mieć. Coaching klaruje, pomaga nazwać, opisać i dotknąć wielu rzeczy o których na co dzień nie myślimy. Z mojego doświadczenia wynika, że ludzie generalnie wiedzą czego chcą, mówią o tym, ale bywa, że tego nie słyszą ani nie widzą. Coach jest lustrem, w którym mogą się przejrzeć.

 

Najczęstsze obszary pracy coachingowej

 

 • Praca z powołaniem i poczucie sensu. Ten temat jest często związany z odkrywaniem kierunku zawodowego albo aktywności, która daje poczucie spełnienia. A wszystko przez angażowanie się w coś, co ma głębokie znaczenie dla danej osoby i przekłada się na większe dobro na poziomie ogólnym. Może to mieć związek z pracą, ale wcale nie musi.
 • Odkrywanie własnego potencjału. To jest często ‘swędzące’ miejsce. Człowiek nie wie do końca gdzie go swędzi, ale wyraźnie to czuje i chce coś z tym zrobić. Chce wykorzystywać najlepiej swoje uzdolnienia, pasje i identyfikować albo tworzyć możliwości, które sprzyjają ich wykorzystywaniu, przy jednoczesnym przekraczaniu barier, które w tym przeszkadzają.
 • Poznanie siebie. To jest temat, który bardzo trudno opisać w kilku słowach. Generalnie chodzi o docieranie do tego, co autentyczne dla danej osoby, ale też uniwersalne dla nas wszystkich.
 • Życiowy cel i misja. Chęć wniesienia czegoś pozytywnego do świata i trudność w sprecyzowaniu, co to miałoby właściwie być. To potencjalny obszar pracy dla wielu osób.
 • Zamiana pasji w biznes. Może jesteś na etapie identyfikowania swojej pasji a może już wiesz w jaki sposób chcesz na niej zarabiać. Bez względu na etap Twojej drogi, Coaching będzie nieocenionym wsparciem.
 • Chęć uzyskania awansu i odnalezienie się na nowym stanowisku. Wiele osób nie chce prowadzić własnej firmy. Takie osoby, dobrze czują się na przykład w strukturach korporacji, ale chcą mieć większe poczucie wpływu.
 • Brak celów i potrzeba ich określenia. Oczywiście wszystko to na bazie tego, co dla danej osoby jest w życiu istotne.
 • Produktywność, efektywność i kreatywność. Eksplorowanie znaczenia tych pojęć. Dzielenie się wiedzą na ich temat (na prośbę Klienta). W tym zarządzanie energią i skupieniem w czasie, układanie zadań i spraw w sposób, który realnie sprzyja produktywności.
 • Przekonania. Związane z karierą zawodową, artystyczną, finansami, własnymi możliwościami, zdrowiem, relacjami, sukcesem (definiowanym dowolnie).
 • Praca z oporem. Identyfikowanie i rozpuszczanie barier, budowanie odwagi i pewności bez zaprzeczania aktualnie odczuwanym przez człowieka emocjom.
 • Relacje. W pracy i w domu czy w życiu osobistym.
 • Łagodniejsze przechodzenie przez przełomowe zmiany. Coaching jest wspierający głównie przez relację coachingową, ale nie tylko. Dużo daje merytoryczna wiedza na temat procesów zmiany. Świadomość tego jak przebiega zmiana, pozwala spokojniej i skuteczniej ją realizować.

Najczęściej zadawane pytania

1Czym jest Coaching?
Coaching jest równorzędną, partnerską relacją opartą na zaufaniu. Relacja skupia się na wspieraniu Cię w osiąganiu Twoich celów, niezależnie od tego czy jest to głębsza samoświadomość czy konkretne wyzwanie biznesowe. Jest formą poszukiwania sposobu na optymalne wykorzystanie potencjału człowieka w drodze do jego celów. Sama nieoceniająca obecność Coacha sprzyja zmianom i je wspiera.
2Jak działa Coaching?
Coaching pozwala spojrzeć z różnych perspektyw na ten sam problem czy wyzwanie. Pomaga stworzyć dobrze przemyślane plany działania. Pomaga wybrać to, co jest dla danej osoby dobre i trzymać się podjętych zobowiązań. Daje wsparcie konieczne w trudnych zmianach.
3Czy jestem dobrym kandydatem na Coaching?
Coaching jest dla osób zdrowych, dlatego jeżeli jesteś mentalnie i emocjonalnie stabilnym człowiekiem, funkcjonujesz dobrze na co dzień - to teoretycznie tak. Dobrą okazją do weryfikacji tego czy Coaching to coś dla Ciebie jest pierwsza rozmowa w czasie, której więcej dowiesz się na temat tej formy pracy z człowiekiem i poczujesz na własnej skórze jak działa.
4Ile sesji potrzebuję?
Wszystko zależy od wyzwania przed jakim stoisz. Lubię pracować z Klientami, którzy kładą nacisk na długofalowe i trwałe zmiany. Dlatego proponuję jako minimalny czas pracy - 6 miesięcy, czyli w sumie 13 sesji w odstępach dwutygodniowych. W czasie tych sesji określamy wartości, wyłania się cel Klienta i pracujemy nad jego realizacją. Ale to nie wszystko, przede wszystkim budujemy relację, która w coachingu nieocenionym wsparciem.
5Mogę mieć Coaching częściej albo rzadziej niż raz na dwa tygodnie?
Teoretycznie tak. W praktyce, jeżeli minie miesiąc od ostatniej sesji nie będziesz pamiętać ani tego, co mówiłeś ani swoich odczuć i odkryć. Jeżeli będziemy mieć sesję raz w tygodniu może się okazać, że to za krótko żeby efekty naszych rozmów były dojrzałe i pełne. Coaching nie działa na sesji - działa między sesjami, dlatego tak ważne jest wykorzystywanie czasu pomiędzy spotkaniami.
Sesje, co tydzień mogą być świetnym rozwiązaniem dla długofalowej np. rocznej, bardzo intensywnej pracy nad dużym wyzwaniem. Wtedy pełnią funkcję stałych punktów kontrolnych dla obranego kursu, który łatwo zgubić szczególnie przy dużych celach.
6Gdzie odbywają się sesje?
Sesje odbywają się zdalnie przez telefon, Skype'a, Whatsappa, Zooma itp. Ty wybierasz sposób komunikacji najlepszy dla siebie.
7Co jeśli Coaching nie da mi oczekiwanych efektów?
Sam Coaching nie generuje efektów. Robisz to Ty przy wsparciu Coacha. Warto pamiętać o odpowiedzialności w Coachingu - poza sesjami to Twoja odpowiedzialność, w czasie sesji to współodpowiedzialność. W ciągu kilku sesji powinieneś się o tym przekonać, zorientować się jak działa Coaching i zacząć dostrzegać rezultaty.
8Czym Coaching różni się od psychoterapii?
Głównie zorientowaniem na przyszłość. Coaching właściwie nie zagląda w przeszłość o ile nie wymaga tego Twój aktualny cel. Coaching nie leczy zaburzeń psychicznych i nie jest tym samym, co terapia. Jego zadaniem jest wspieranie osób, które są mentalnie zdrowe, funkcjonują na dobrym poziomie, ale chcą czegoś więcej.Jest świetnym narzędziem dla osób, które potrzebują przestrzeni do zastanowienia się nad sobą, swoim życiem i tym dokąd zmierzają a potem wdrożenia tego w życie, uruchomienia silnego impulsu do działania.
9Czy w czasie odbywania psychioterapii mogę korzystać z Coachingu?
Tak, pod warunkiem pełnej gotowości do tego żeby zacząć bliżej przyglądać się swoim - planom, wizji i celom, pod kątem podejmowania działania albo przygotowywania się do jego podjęcia. Celem Coachingu nie jest tkwienie w historii, tylko pójście krok dalej - do jej znaczenia w kontekście Twojego dalszego funkcjonowania i realizacji celów. Dlatego Coaching nie jest tylko teoretyczną rozmową. Jest rozmową, która krok po kroku prowadzi do praktycznych działań w rzeczywistości.Referencje


 • Lidia Widmer
  Od wielu lat miałam poczucie, że czegoś mi w życiu brakuje. Wyznaczałam sobie kolejne cele i konsekwentnie je realizowałam, ale szybko brakowało mi tego... czegoś. Miałam poczucie, że mój potencjał nie jest wykorzystany, że naprawdę mogę dużo więcej, ale nie wiedziałam czym tak naprawdę mogłabym się zajmować, co będzie sprawiało mi przyjemność. Coaching z Magdą pomógł mi odpowiedzieć sobie na wiele ważnych pytań, na które nie mogłam latami znaleźć odpowiedzi. Nasze spotkania trwały prawie rok, Magda była nie tylko moim coachem, ale też mentorem. W ciągu tego roku odkryłam co jest moim powołaniem, założyłam swoją firmę, a także zdobyłam pierwszych klientów. Jestem niesamowicie szczęśliwa, że zdecydowałam się na coaching z Magdą, która jest absolutnie fenomenalnym coachem.
  Lidia Widmer
  Zurych, Szwajcaria
 • Zosia
  Sesje z Magdą pomogły mi lepiej poznać samą siebie i zacząć pełniej akceptować moją osobowość, naturalne uwarunkowania i popełniane błędy. Mam poczucie, że bardzo dużo wydarzało się pomiędzy każdą kolejną sesją, zupełnie niezależnie od pracy nad głównym celem, jaki ustaliłyśmy sobie na nasz coaching. Na każdej sesji Magda dostarczała mi pomocne materiały i narzędzia do dalszej pracy. Zdecydowanie największą wartością i nieoczekiwanym „efektem ubocznym” coachingu było dla mnie zagłębienie się w temat cienia. Jestem ogromnie wdzięczna za poruszenie tego tematu i wprowadzenie go w nasze sesje. Nie mam słów, by wyrazić, jak bardzo przełomowe były dla mnie sesje z Magdą - zwłaszcza ta poświęcona tematowi cienia. Na każdym spotkaniu dostawałam 100% uwagi, skupienia, konkretu, dociekliwości, humoru, ciekawych spostrzeżeń i wsparcia. Magda, pięknie Ci dziękuję! :)
  Zosia
  San Diego
 • Magda Likos
  Coaching z Magdą wywrócił moje życie do góry nogami :) oczywiście pozytywnie ! Jedna drobna zmiana, wpływała na kolejną. Powróciła dawna energia, poprawiłam wyniki badań, unormowałam swój rytm dobowy, zmieniłam system pracy oraz podejście do pracy, zmieniłam podejście do męża, a wszystko zgodnie ze swoimi wartościami. Rozmowy z Magdą otworzyły mi oczy na wiele aspektów, które blokowały mi osiągniecie celu oraz mozliwość rozwoju. Czuję, jakbym odnalazła dawną zagubioną siebie. Coaching - niesamowity, odkrywczy i energetyzujący.
  Magda Likos
  Lublin
 • Piotr Struczyński
  Serdecznie polecam współpracę z Magdą. Coaching pomógł mi przede wszystkim w przemodelowaniu moich przekonań. Dzięki temu zmieniło się na korzyść moje podejście do pracy i do własnego rozwoju. Czuję, że od teraz jestem w stanie osiągnąć znacznie więcej, w krótszym okresie czasu i do tego ze zdecydowanie lepszym nastawieniem :) Jestem przekonany, że sam nie potrafiłbym w tak krótkim czasie osiągnąć takiego progresu. Magda, wielkie dzięki i zapewne do usłyszenia!
  Piotr Struczyński
  Gdańsk
 • Agnieszka Krawczyk
  Do Magdy Adamczyk zwróciłam się zafascynowana jej profesjonalizmem i naukowym podejściem do tematu rozwoju. Coaching trwał pół roku i dzięki niemu poznałam swoje prawdziwe wartości, nauczyłam się też rozsądnie gospodarować swoimi siłami, co jest ważne przy wymagającej pracy na dwóch etatach i dwójce dzieci. Najważniejsze jednak, że praca z Magdą wyzwoliła we mnie odwagę, o która bym się nie podejrzewała - dzięki temu udało mi się wyjść z wysoce toksycznej, niszczącej relacji zawodowej. Odzyskałam wolność. I choć nie był to łatwy proces, polecam każdemu, kto chce żyć naprawdę i w zgodzie ze sobą. Warto.
  Agnieszka Krawczyk
  Łódź
 • Krzysztof Barański
  Magda jest niezwykle doświadczonym coachem. Potrafi słuchać i nigdy nie narzuca własnych opinii. Po kilku spędzonych razem sesjach masz nieodparte wrażenie, że jest obok Ciebie ktoś, kto doskonale wie jaki jesteś, czego tak naprawdę chcesz i jest gotów pomóc Ci w osiągnięciu twoich własnych celów. W procesie z pewnością otrzymasz też nieskończone ilości wsparcia i zrozumienia. To dobry i owocny czas, wart każdej ceny, bo pozwala Ci zmieniać się na lepsze. Odkrywanie siebie w towarzystwie Magdy, było jednym z najcenniejszych doświadczeń w moim życiu.
  Krzysztof Barański
  Barcelona
 • Coaching z Magdą był dla mnie fascynującą przygodą odkrywania samej siebie, burzenia przekonań (zwłaszcza na własny temat), których istnienia nawet nie podejrzewałam i których siły nie czułam. To stopniowe uwalnianie się z wielu schematów myślowych które, narastając latami, ograniczały mi wolność myślenia i działania. Swoimi mądrymi pytaniami Magda sprawia, że zatrzymujesz się w pełnym biegu codziennych zajęć i zaczynasz zastanawiać nad tym co jest naprawdę ważne. Dzięki mojemu coachowi i własnej determinacji "odskrobałam" z warstw kurzu dawną siebie i dokonałam ważnych życiowych wyborów. Coaching to ćwiczenie dla odważnych, ale to co przychodzi potem jest bezcenne.
  Monika Ray
  Bruksela

Pakiety Coachingowe


Pakiet Premium
16 000 zł
Cena brutto
Coaching / Coaching z elementami szkolenia i mentoringu
12 miesięcy pracy coachingowej
25 spotkań online - 24 regularne i 1 podsumowujące
Możliwość trzykrotnego kontaktu pomiędzy sesjami
Ćwiczenia wspierające określenie wartości i celów - w tym celu życiowego
Ćwiczenia wspierające realizowanie celów
Nauka procesu osiągania celów
Dodatkowa wiedza i narzędzia
Polecane materiały, książki i filmy wspomagające samodzielną pracę
Długofalowe wsparcie w braniu odpowiedzialności za swoje życie
Dzielenie się moim osobistym sposobem myślenia związanym z rozwojem i celami
Dzielenie się narzędziami i systemem, które sama od lat z powodzeniem, stosuję w swojej pracy i w życiu
Zarezerwuj Rozmowę Wstępną!
Pakiet Standard
10 000 zł
Cena brutto
Coaching / Coaching z elementami szkolenia
6 miesięcy pracy coachingowej
13 spotkań online - 12 regularnych i 1 podsumowujące
Możliwość dwukrotnego kontaktu pomiędzy sesjami
Ćwiczenia wspierające określenie wartości i celów - w tym celu życiowego
Ćwiczenia wspierające realizowanie celów
Nauka procesu osiągania celów
Dodatkowa wiedza i narzędzia
Polecane materiały, książki i filmy wspomagające samodzielną pracę
Zarezerwuj Rozmowę Wstępną!
Zapraszam na Rozmowę Wstępną - jej koszt to 300 zł. Rozmowy odbywają się zdalnie.

Zanim ustalimy konkretny termin, uzupełnij krótki formularz
 
Uprzedzam, że ze względu na duże zainteresowanie Coachingiem, nasza rozmowa będzie mogła odbyć się najwcześniej w kwietniu 2024 r.


  Interesuje mnie:

  ..........................................................................................................................

  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Selfmastery z siedzibą w Warszawie, w celu udzielenia odpowiedzi, w tym przedłożenia oferty jeśli o nią pytam. Moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego i do przeniesienia danych. Polityka prywatności i Regulamin

  * pole obowiązkowe